Returnarea produselor

Romfarmachim SA

Intr. Costache Negri nr. 11, Sector 5, București, cod postal 050554

Cod unic de înregistrare nr. RO 14927997

Număr de ordine în Oficiul Registrului Comerțului J40/9898/2002

E-mail: romfarmachim@rdsmail.ro

 Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

Vă puteți exercita acest drept, fără a vă preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua recepționării comenzii.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. În acest scop, puteți folosi modelul de formular de retragere de mai jos; folosirea lui nu este însă obligatorie

Către:

Romfarmachim SA

Intr. Costache Negri nr. 11, Sector 5, București, cod postal 050554

 

Subsemnatul(a),__________________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________________________, str. ______________________________, nr. _________, bl. __________, sc. _______, ap. _______, județ/sector ___________________, telefon ______________________, e-mail _____________________posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____, nr. _____________, eliberat de ____________________, la data de _____________________

 

Prin prezenta vă informez că mă retrag din contractul încheiat pentru vânzarea următoarelor produse:

 

Produs Număr comanda Data comenzii
     
     

 

 Semnătura consumatorului                                                                                                Data

Acest website folosește cookies. Accesând acest site sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close